Coaching

Fakta om Coaching

Jag kan coacha dig när du söker förändring i livet som till exempel ändra ett destruktivt beteende, nå ett uppsatt mål, byta karriär eller kanske förändra din relation med din partner. Jag har de kunskaper som kan råda och hjälpa dig ta de steg du behöver för förändring.

Det är lätt att gå i samma spår och tappa glädje och motivation. Du känner att du vill något annat komma vidare i livet, men vet inte hur du ska göra. Då kan en coach vara det som behövs för att sätta upp mål för både stora livsfrågor och vardagliga utmaningar.

Om du vill nå specifikat mål antingen i yrkesliv eller privatliv så kan en professionell coach vara till nytta. Personlig coaching är en framgångsrik metod för dig som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet. Coaching kan bidra till att maximera din personliga och yrkesmässiga potenial vilket leder till ökad drivkraft och därmed förbättrat resultat.

Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen. Coachen kan bidra till att klienten finner motivation, hittar svaren inom sig och ser saker med en ny klarhet, utifrån olika perspektiv. Som klient kan du ha nytta av coaching för att hantera personliga relationer bättre, att hitta din inre drivkraft, att göra vägval som tar dig i rätt riktning, bli bättre på att fatta beslut. Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen. Kan hända du vill upptäcka dina drömmar eller att du vill känna mer glädje i ditt liv.

Om du vill nå specifikat mål antingen i yrkesliv eller privatliv så kan en professionell coach vara till nytta. Personlig coaching är en framgångsrik metod för dig som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet. Coaching kan bidra till att maximera din personliga och yrkesmässiga potenial vilket leder till ökad drivkraft och därmed förbättrat resultat.

Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen. Coachen kan bidra till att klienten finner motivation, hittar svaren inom sig och ser saker med en ny klarhet, utifrån olika perspektiv. Som klient kan du ha nytta av coaching för att hantera personliga relationer bättre, att hitta din inre drivkraft, att göra vägval som tar dig i rätt riktning, bli bättre på att fatta beslut. Du bestämmer själv vad du vill få ut av coachingen. Kan hända du vill upptäcka dina drömmar eller att du vill känna mer glädje i ditt liv.

ParCoaching är utvecklat för att stärka och utveckla en parrelation. Det kan gälla en kärleks- eller vänskapsrelation och hur man fokusera på framtiden. Ibland är det svårt att förstå en annan persons tankar och beteende. ParCoachingen bygger på att stärka individens styrkor och på det som fungerar i relationen. Det leder till att förbättra kommunikationen mellan paret som i sin tur leder till en starkare relation. Framtiden och utvecklandet i relationen är det ParCoaching lägger fokus på.

ParCoaching betonar det som fungerar mellan paret och det som de vill förändra och lyckas med. För att skapa respekt och förståelse för varandra fokuserar coachingen på att byta konflikter till konstruktiv dialog vilket leder till större kännedom om varandra. Relationen kan då byggas på värdefull kunskap om individernas drömmar om den gemensamma framtiden.

Med hjälp av livscoaching kan du lära dig att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och få ett nytt perspektiv på din situation. Både individer och grupper kan få hjälp av en livscoach för att kunna få ihop ”livspusslet”, vilket kan leda till att den negativa stressen minskar. Sjukskrivningar orsakade av stressrelaterade tillstånd har ökat och det innebär stora kostnader för både individen och samhället. Oavsett vad det är du vill göra för förändring kan en livscoach hjälpa dig att både nå dina mål och växa som person.

En livscoach, precis som andra coacher, agerar som ett bollplank för klientens tankar och ideér. När klienten vill göra en förändring eller nå ett mål ska coachen finnas där som ett stöd och uppmuntran. Livscoachen kan ses som en sorts samtalskoordinator och arbetar med att vårda det friska, till skillnad från exempelvis en psykolog.

Livscoachen undersöker konstant vilka alternativ som kan användas för att nå målet och strävan efter att förstå såväl andra som sig själv.

Kan hjälpa till med att ta fram styrkor och svagheter. Har förståelse för saker man verkligen tycker om att göra. Kan även hjälpa till att förstå vad man verkligen gillar. Ibland kan det hända att man inte är hundra procent övertygad om vad man verkligen gillar att ägna sig åt.

Jobbcoachen kan komma med en massa bra tips och ideér på saker som rör arbetsansökan. Hjälper även till att tala om vad man ska tänka på vid arbetsintervjuer och hur man bäst förbereder sig på dem.

Hjälper till att skapa ett cv. Ett riktigt bra cv kan hjälpa till att en arbetsgivare tittar lite extra på det. Det är sällan man kan använda sig utav samma cv till alla ens arbetsansökningar utan man får skapa nya modifierade till olika ansökningar. Man får även hjälp med att sätta ihop ett personligt brev som många arbetsgivare lägger stor vikt på och som kan väcka ett intresse.

Det är viktigt att en jobbcoach hjälper till för att man verkligen ska skaffa sig de bästa förutsättningarna för att man ska få de största möjligheterna att få en anställning. Därför krävs det en hel del hjälp från en jobbcoach. Hitta en ny anställning behöver inte alltid vara så besvärligt.

En buisness coach hjälper ledare och chefer att förändra och lyfta både sig själva och hela verksamheten. Det kan bli din bästa investering både vad gäller karriär och affärer.

Alla som vill utvecklas som ledare kan ha behållning av business coaching inklusive personer utan direkt chefsbefattning eller personalansvar. Du kanske vill bli bättre på att entuiasmera människor och få med dig andra.

Hjälp med att behålla fokus så att man inte viker av från uppsatt plan och med hantering av flitigt förekommande svåra beslut. Stress är vanligt förekommande bland ledare då det är överdrivna krav på en ledare. Många högpresterande personer drivs av en oro att misslyckas och kan till och med vara rädda att sluta vara ängsliga för då kanske man riskerar prestera sämre. Detta är emellertid en felaktig tanke, för sanningen är att man presterar minst lika bra om inte bättre med glädje!

Buisness coachning kan få dig att växa och utvecklas på flera sätt. Ledare tränas i att vara närvarande i sin kropp och emotionellt intelligenta på jobbet. Coachen fokuserar mycket på känslor och vill ta reda på vad man känner i olika situationer samt vart i kroppen man känner det. Man vill åt de äkta känslorna och inte instinktiva reptillkänslor vilka är baserade på överlevnad och utgår från rädsla. Man får lära sig ta befälet över känslorna.

Buisness coachning kan hjälpa ditt företag eller din karriär i rätt riktning eller hjälpa ett team att bli vinnare.

Teamcoaching är en metod att få grupper att bli mer motiverade och fokuserade på deras uppgifter. Coachen ska se till att sätta upp tydliga roller, förbättra gruppens kommunikation och öka gruppens gemenskap. Detta kan de uppnå genom att följa benchmarketing – modellen utvecklad av Dr L Michael Hall. Detta är en modell som förklarar nio viktiga färdigheter som teamcoachen arbetar med om implementerar i arbetet med gruppen.

Få gruppen att till fullo engagera sig. Coachens primära uppgift är att skapa ett klimat som får medlemmarna i teamet att till fullo engagerar sig i gruppens projekt. Coachen ska även lyssna på gruppen så att gruppen blir säker på sin kunskap och sina uppgifter och hur de ska utföra dessa. Detta görs för att ge gruppen mer förtroende i varandra och sig själva samt göra dem mer autonoma.

För att ert företag ska gå bra och utvecklas behövs motiverade anställda. En företagscoach kan hjälpa till med personlig utveckling för ledare och medarbetare. Det leder till ett mer strukturerat och effektivare arbetslag som lättare når era mål.

Det finns många olika skäl varför det kan finnas behov av en coach. Företaget kan behöva utvecklas för att nå uppsatta mål. Då kan en coach bidra med att se saker ur flera olika perspektiv. Att få motiverade medarbetare och ledare att kommunisera bättre och skapa sammanhållning som ökar möjligheterna till att nå företagets mål.

En företagscoach kan anlitas för medarbetargrupper, enskilda ledare eller för företaget som helhet.

Referenser