Stress

LINDRA STRESS MED LASERTERAPI

Lever du ett liv med mycket stress och då främst negativ stress? Upplever du att ni har ett jobbigt arbetsklimat och en dålig arbetsmiljö på ditt arbete?

Ja då kan laser vara ett alternativ för dig. När man använder laser för att minska stress stimulerar terapeuten olika nervtrådar, dessa skickar impulser till hjärnan om att den ska frisätta morfinliknande ämnen bland annat endorfiner. Endorfiner ger oss en känsla av lugn och välbefinnande vilket också sker vid fysisk ansträngning och när vi äter och dricker.

De vanligaste tecknen på stress är: Onormal trötthet, irritabilitet, huvudvärk, minnesproblem, oro, svårt att sova, med mera.

Referenser