Medicinisk Laserbehandling

Om laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. Det starkare lasrarna tillhör klass 4. De svagare kallas ibland medicinska lasrar och tillhör vanligtvis laserklass 3B. De medicinska lasrarna bränner nästan aldrig och ljuset är helt ofarligt.

Vad är det som händer?

Det har visat sig att i princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. De flesta har någon gång sett, att om handen hålls framför en ficklampa går en del av lampans ljus genom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset celler. Detsamma gäller för laserljus. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i cellen vilket har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att behandlingen med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka och en normalisering av besväret sker.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
  • Minskar smärta
  • Reducerar svullnader och ödem
  • Främjar läkning

Evidensläget för medicinsk laser

Det forskas mycket om medicinsk laser. Vid sökning på pubmed.gov, världens största medicinska databas, ger en sökning med Low Level Laser Therapy över 7 900 träffar. Den som vill veta  mer kan gå in på pubmed.gov, skriv in LLLT + indikation.

Dubbelblinda studier visar positiva resultat på smärta vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knäatros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta, akuta skador och behandling efter operation

Positiva effekter finns uppmätta på rörlighet och livskvalitet i många studier. Laserbehandling reducerar inflammationer och därför är de flesta inflammatoriska tillstånd lämpliga att behandla.

Hur går behandlingen till?

Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus som har betydligt bättre inträngningsförmåga används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen?

Laserbehandling är normalt smärtfri. De flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. Då kan en svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid och hur många behandlingar?

Laserbehandling tar normalt 5 – 15 minuter eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4 – 6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada.

Olika reaktioner efter behandling

I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på matt behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

  • Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång
  • Tillfällig eller bestående smärtlindring oftast pga reducerad inflammation
  • Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn

Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker?

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet. Den är biverkningsfri och utan inrapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Man ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte orsaka eller förvärra cancer.

Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. Behandling utförs då runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandling

Förutom diagnos kan det vara bra att din terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandlingen påbörjas. Tänk gärna igenom hur ditt besvär hindrar dig i ditt vardagsliv. Det kan hända att din terapeut ber dig smärtskatta på en skala från 0 till 10. Rörlighets- och trycktest på smärtpunkter är andra bra mätmetoder.

Det går utmärkt att laser behandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.   

Vill du veta mer så kan du titta in på www.medicinsktlaserforum.se

Referenser