Nikotinavvänjning

LASERTERAPI MOT NIKOTINBEROENDE

Forskare världen över är rörande överens om att den största orsaken till att det är så svårt att sluta röka och snusa, är att nikotin på ett mycket kraftfullt sätt aktiverar vårt belöningssystem och signalerar till hjärnan att öka på utsöndringen av vårt belöningshormon dopamin.

Den enda skillnaden mellan nikotin och alkohol är att nikotinet sätter igång vårt belöningssystems normala aktivitet medan alkoholen förändrar det.

Hos en rökare/snusare stimuleras belöningssystemet kontinuerligt av nikotin varpå det efter en kort tid tar över en del av vår naturliga dopaminfrisättning.

När vi sen slutar med den konstgjorda aktiveringen som rökning/snusning är, upphör belöningssystemet att signalera och abstinensen är ett faktum. Huvudvärk, svettningar, irritation, sömnlöshet och koncentrationssvårigheter är vanliga påföljder. Abstinens är den främsta orsaken till återfall och det är här lasern gör verklig nytta.

Genom att stimulera särskilda punkter på kroppen ökar hjärnans endorfinproduktion. Frisättningen resulterar i att nikotinreceptorerna mättas och då minskar abstinensen.

Det är de första veckorna som kan vara jobbiga när man avbryter användning av nikotin men det är en investering man får göra.

Vid traditionell nikotinavvänjning så träffas vi tillsammans en gång i veckan under 8 veckor där vi bland annat kommer att planera in ditt rök eller snusstopp. Vi följer ett program under minst 8 veckor där du kommer att få jobba med att nikotinfri.

Källförteckning:

https://friskispressen.se/vetenskap/

Referenser